Coaching in het kader van WVP

Volgens de Wet Verbeterde Poortwachter (WVP) zijn werknemer en werkgever verplicht passend werk te zoeken buiten de organisatie, als er binnen de organisatie geen mogelijkheden meer zijn. Dit wordt tweede spoor re-integratie genoemd.

In een coachingstraject in het kader van de WVP starten we met een uitgebreide uitleg over de wet- en regelgeving die bij jou van toepassing is. Gekeken wordt wat de consequenties zijn van het niet meer kunnen functioneren in je eigen werk. Als er duidelijkheid is over je situatie, dan kun je    de stap zetten naar acceptatie, om hieruit verder te kijken naar andere mogelijkheden. Het onderzoeken van je mogelijkheden doen we in het loopbaanonderzoek. Je ontdekt wat je kunt en welke richting je wilt inslaan, en welke functies daarbij passen. In de aansluitende fase  ga je aan de slag met het verwerven van werk. Je leert jezelf te presenteren op een voor jou natuurlijke manier, en je leert ene netwerk op te bouwen en te onderhouden.